DNA test

För dig som vill ta reda på mer om ditt ursprung finns det flera olika sorters DNA-test att göra för att få reda på intressant information om dina förfäder och deras ursprung. DNA-test kan hjälpa dig hitta avlägsna släktingar och ge dig en uppfattning om hur och vart dina förfäder har levt långt tillbaka i tiden och för över 50 generationer sedan. Olika DNA-test fokuserar på olika områden, vi kommer i denna recension gå igenom hur DNA-test fungerar och vilka aktörer på marknaden som är bäst för de olika områden och specifika test som passar dig och ditt ändamål bäst.

Det finns ett stort intresse för släktforskning som har ökat lavinartat de senaste åren men det finns även andra erbjudanden som fokuserar mer på hälsa och livsstil. Det går inte att säga vilket DNA-test som är bäst eftersom det beror på vad du är ute efter och vilken information du vill ta reda på. Kolla igenom vår genomgång för att få mer information kring DNA-test för att sedan kunna ta ett beslut av vilket DNA-test just du vill göra.

Olika tester
Tips & Råd

Vilka DNA-tester finns det?

När man talar om DNA-tester så delar man vanligtvis upp dessa i tre olika kategorier. Dessa olika kategorier kan ge information och värden på olika sätt. Vi kommer här nedanför därför gå igenom exakt vad de olika DNA-testerna innebär så att du kan jämföra de mot varandra och bestämma vilken information du är intresserad av. Inget av testerna kan visa ett komplett resultat vilket innebär att du själv måste komma fram till vilket test du vill utföra.

Kategori 1 – Autosomalt DNA-test

Ett Autosomalt DNA-test är ej könsbaserat och kommer att visa det DNA som du ärver av dina förfäder. Testet som utförs fokuserar på 22 kromosomer. Detta DNA-test är det mest populära DNA-testet som tas idag och det kan ge intressant information om de gener som du ärver från din familj långt tillbaka i tiden. När man testar för Autosomalt DNA så ska man tänka på att man får halva sitt DNA från sin mor och halva sitt DNA från sin far. På grund av detta brukar man säga att man inte ska forska längre bak i tiden än 8 generationer för att få ett någorlunda stabilt resultat.

Dessa DNA-test är någonting för den som vill veta var man kommer ifrån långt tillbaka i tiden. Det är möjligt att gå flera hundra år tillbaka i tiden. Varför detta test är så populärt är för att det finns många som vill veta var deras förfäder kommer ifrån och man vill få en uppfattning om sitt ursprung långt tillbaka i tiden. Det finns databaser för de som är intresserade kring släktforskning och det används ofta för att lokalisera släktingar som man inte har någon kontakt med.

Kategori 2 – Y-DNA-test

Ett Y-DNA-test fungerar endast för män eftersom det endast är män som bär på en Y-kromosom. Människor har 23 par kromosomer och män ärver både en Y-kromosom och en X-kromosom från sin pappa. Testet visar de gener som man ärver av sin far. Genom att ta ett Y-DNA-test så kan man ta reda på mer om sina förfäder, det är möjligt att gå tillbaka tusentals år för att bland annat ta reda på hur länge sina förfäder har levt. Y-kromosomerna som endast bärs av män är alltså någonting som man ärver av sin far och det är något som ändras minimalt trots långa tidsperioder.

Som tidigare nämnt kan endast män utföra detta test men det är möjligt för en kvinna att ta reda på mer om sitt ursprung om de frågar om exempelvis sin bror kan utföra testet åt dem

Kategori 3 – Mitokondriellt-DNA-test

Ett Mitokondriellt test är ett test av gener som vi ärver från vår mor. Testet kan tas av båda könen och det är ett DNA-test som ofta kan väldigt pålitliga resultat. Dessa gener som vi ärver av vår mor är gener som det händer väldigt lite med trots en lång tidsperiod. Ett test av detta slag kallas mtDNA och det fokuserar på DNA utanför cellerna.

Dessa test kan ge dig liknande information som ett Y-DNA-test fast då på din mammas sida. När man vill ge sig in på släktforskning och lära sig mer om sitt ursprung så är ett mtDNA test ett bra test att börja med. Testet kan ge information ända upp till 50 generationer tillbaka och det är ett bra test när man vill hitta en avlägsen släkting.

Vilket test ska du välja?

Autosomalt test

Detta är testet där du får det bredaste möjliga resultatet. Det fokuserar inte specifikt på din far eller mor och det är ofta det test som rekommenderas när man vill ha så mycket information som möjligt om sina förfäder på båda sidor samt om sina nuvarande släktingar. Det finns gånger man inte rekommenderar ett Autosomalt test. När du vill gå väldigt långt tillbaka i tiden (mer än 8 generationer) så är detta test minst lämpligt eftersom du ärver DNA från både din mor och din far. Detta gör att testet anses vara opålitligt och det kan inte med säkerhet sägas att du är släkt med de som det gjorda testet uppvisar.

Y-DNA-test

Om du är man och vill veta om du är släkt med förfäder från din fars sida så är detta rätt test att ta. Det är ett test där vi kan gå väldigt långt tillbaka i tiden. Även kvinnor kan få bra information från detta test om det tas av en släkting, man rekommenderar ofta att någon äldre tar testet för att ge ett säkrare resultat. Det är ett test där det är möjligt att ta reda på om du är släkt med någon som har samma efternamn exempelvis.

MtDNA-test

Testet är någonting man bör ta när man vill ha mer information om sina förfäder på sin mors sida. Även här kan man gå väldigt långt tillbaka i tiden och det ger oftast väldigt säkra resultat. Det är ett test som lämpar sig sämre om man vill hitta nuvarande släktingar och är främst till för att få veta intressant information på DNA från sin mamma.

Vanliga frågor

Vilket är det bästa testet?

Vilket test som är det bästa för just dig beror på vad vilken information du vill ta del av. Ett Autosomalt test visar den största bilden av din släkt men du kan ej gå lika långt tillbaka i tiden som med de andra testen. Vanligast är att vi vill veta var våra förfäder kommer ifrån och att man vill veta mer om sin etnicitet.

Vad kostar ett DNA-test?

Ett DNA-test kan kosta allt mellan 600-1000 kronor. Priset varierar beroende på vilket företag du väljer och baserat på vilket DNA-test som skall utföras. Ibland kan man även få betala fraktkostnader när man beställer ett DNA-test.

Hur utför man DNA-testet?

Det vanligaste sättet är att man drar en tops på insidan av sin kind. I vissa fall kan man även få lämna salivprov. Det är ett snabbt test som inte gör ont på något sätt.

Kan man få veta vilket land sina förfäder kom från?

När man släktforskar och går bakåt i tiden så får man aldrig veta exakt i vilket land sina förfäder kom ifrån. Företag som utför DNA-tester och släktforskning delar upp världen i regioner. Det skiljer sig även från företag till företag. Detta är logiskt då man tänker att världskartan i våran värld har ändrats många gånger genom historien vilket gör det väldigt svårt att visa i exakt vilka länder sina förfäder kom ifrån. Med det sagt så har släktforskning blivit mer populärt med tiden vilket gör att mer information har kunnat samlas in och säkrare resultat kan utlovas.

Sammanfattning

Vi har kommit långt när det gäller släktforskning om man jämför nu med för bara 10 år sedan. Att ta ett DNA-test och ta reda på information om sina förfäder är väldigt intressant och roligt och du kan skapa dig en bild om ditt ursprung. Vi kan få väldigt korrekta resultat idag jämfört med förr i tiden vilken är en av anledningarna till att det har skett en sådan stor ökning på intresset av att släktforska och ta DNA-test. Det finns många olika tester och företag att välja mellan och vi rekommenderar att du går igenom de företag som vi listar för att jämföra fördelar och nackdelar mot varandra för att veta just vilken test som är bäst för dig.