ADD

ADD är en diagnos som står för Attenstion Deficit Disorder. En person med ADD upplever uppmärksamhetsproblem samt hög impulsivitet. Diagnosen är besläktad med ADHD men utan överaktivitet.

Symptom

En person med ADD har svårigheter med flera saker. Det första och ofta mest påtagliga är koncentrationen. Ofta yttrar det sig i att man inte lyssnar på vad andra säger och lätt blir störd.

Vidare upplever en person med ADD även enorm impulsivitet och kan snabbt pendla mellan arg och glad eller andra känslor. På samma sätt kan händelser helt styras av impulser och ofta läggs ingen större eftertanke på vad händelser kan få för konsekvenser.

Vissa med ADD upplever även underaktivitet. Detta yttrar sig i att saker är svåra att ta tag i och en aktivitetsnivå under normalt.

Utredning ADD

För att utreda ADD krävs en neuropsykiatrisk utredning. En sådan kan genomföras om du uppvisar symptom och första mötet sker ofta via en vårdcentral eller psykolog online. Diagnosen ADD ställs utav en psykolog i samråd med en läkare. Ofta består utredningen innan diagnosen av tester, intervjuer och kontroll utav tidigare vårdkontakter.

Sök kontakt med en:

  • Vårdcentral
  • Nätdoktor

Behandling

ADD är en diagnos som inte går att bota. Men, det innebär inte att diagnosen bara innefattar problem utan det går att lära sig leva med genom att förstå svårigheterna. Ofta sker behandlingen genom en rad anpassningar, terapi-metoder och viss medicinering.

Anpassning utav ens miljö är ofta till stor hjälp. Det handlar om att skapa en miljö som främjar de negativa konsekvenserna som dålig koncentration och låg aktivitetsnivå. Andra effektiva anpassningar och metoder är t.ex. psykoterapi och arbetsterapeut. Första är användbart för att hjälpa individen identifiera sin styrkor och svagheter samt hur dessa ska tacklas i vardagen.

En arbetsterapeut kan hjälpa ta fram aktiva verktyg och hjälpmedel som gör att arbetsdagen fungerar betydligt mycket bättre. Rent praktiskt kan det vara lapp-system för att behålla fokus.

Test

Det absolut bästa sättet att utreda ADD på är att kontakta vårdcentralen som i sin tur kan ge dig en remiss till en neuropsykiatrisk utredning. På internet går det idag att hitta flertalet olika tester men vi kan tyvärr inte rekommendera någon.

Orsak till ADD

Det är inte fastställt vad ADD beror på. En mycket klassisk hypotes är att personer som drabbas naturligt har lite dopaminer i vissa delar av hjärnan. Vad som orsakar denna brist är däremot oklart men skador på hjärnan samt rökning/alkohol under graviditet verkar ha en påverkan.

FAQ

Det finns flera internetbaserade tester för ADD. Vi rekommenderar dig istället att kontakta en läkare eller psykolog för att genomföra en ordentlig utredning.

Ja! ADD är en diagnos.