BMI

BMI (Body Mass Index) är ett mått baserat på ditt förhållande mellan längd och vikt. Det används idag internationellt och utbrett för att avgöra om individer väger för mycket eller för lite.

Ett normalt värde enligt WHO är 18,5 – 24,9.

Internationella riktlinjer

World Health Organisation, WHO, har satt upp internationella riktlinjer för BMI och dessa ser ut så här:

  • Fetma – över 30
  • Övervikt – 25 – 29,9
  • Normalvikt – 18,5 – 24,9
  • Undervikt – 18,5

Dessa mått är endast en riktlinje och ger ingen komplett bild över din hälsa. T.ex. kan det vara så att bukfett är betydligt farligare än fett som sitter på låren.

Missvisande siffror

BMI kan ibland vara direkt missvisande, förutom att bara vara en indikation. Detta innebär t.ex. om du tillhör en äldre åldersgrupp. Personer över 70 år kan ha ett mycket ”högt” BMI men ändå anses vara fullt hälsosamma.

Siffrorna kan även vara missvisande för dig som ägnar mycket tid åt styrketräning och bygger muskler. Eftersom muskler har högre densitet och väger mer än fett kan en mycket tung och muskulös kropp på dina centimeter anses som övervikt/fetma.

Lågt BMI

Ett lågt BMI tyder på undervikt. Hälsoriskerna vid undervikt är flera och kan t.ex. innebära en mycket låg energi, prestationssvårigheter och sömnproblem. Extrem undervikt kan även leda till att kroppen läker dåligt och blodtrycksfall.

Högt BMI

Om du har ett högt BMI tyder det på övervikt. Stor andel kroppsfett ökar risken för diabetes, blodfetter och cancer. En ny hälsorisk som även artat sig de senate månaderna är känslighet vid Covid-19.

Påverka ditt BMI

Du kan aktivt göra åtgärder för att påverka ditt BMI. Det handlar om att kontrollera en av faktorerna, din vikt. Att leva ett hälsosamt liv behöver inte vara komplicerat. Som effekt av ett hälsosamt och aktivt liv kan du gå ner i vikt.

Rekommendationerna är att du ska röra på dig minst 30 minuter om dagen. Att röra på sig som fysisk aktivitet klassas när du ökar din puls. Om du även behöver hjälp med att hitta en optimal träningsform eller kostschema för din viktnedgång kan du vända dig till dietist online. Dietister lägger upp vad du behöver äta för att nå dina mål.

Vanliga frågor om BMI

Självklart! En vårdcentral kan hjälpa både dig som har ett lågt och högt BMI. Ofta kommer du senare i kontakt med en dietist för att tydligt gå igenom vilken kost som är optimal för just din situation.

Nej, det finns inget BMI anpassat för kvinnor. Förhållandet mellan längd och vikt tar inte hänsyn till ditt kön.