Prestationsångest

Prestationsångest är ett vanligt förekommande fenomen.

Exempel på situationer

Exempel på situationer där du kan uppleva prestationsångest är flera. För barn och ungdomar är det vanligt inför prov, vid inlämning av en uppgift eller vid sportsliga evenemang som matcher och träning.

Vuxna upplever också prestationsångest i t.ex. arbetet eller från sin partner.

Kännetecken prestationsångest

Kännetäcken för prestationsångest är hjärtklappning, ökad puls, svettningar och att du får svårt att andas. Du kan även uppleva överdrivna tankar om att misslyckas eller andra negativa tankar.

En annan vanlig händelse är att du undviker situationer för att du upplever ångest och rädsla.

Stöd och råd

Prestationsångest är ingenting ovanligt och du kan söka stöd och råd via en vårdcentral. I de allra flesta fall kan prestationsångest behandlas genom rätt stöd men det kan även fungera bra med olika behandlingsmetoder som t.ex. KBT. Detta görs däremot inte i de allra vanligaste fallen.

FAQ - Prestationsångest

Givetvis! Med rätt stöd från en psykolog.