Urinvägsinfektion

Om det svider när du kissar och du dessutom märker att du behöver gå på toaletten oftare för att kissa kan du ha drabbats av en urinvägsinfektion. En urinvägsinfektion får man när bakterier har kommit in i urinröret och sedan tagit sig vidare upp till urinblåsan. I många fall så blir man frisk från detta tillstånd utan behandling men ibland kan det behövas antibiotika för att bli av med besvären. Blåskatarr kallas den formen av urinvägsinfektion som är vanligast och det är ett tillstånd som oftast inträffar hos kvinnor.

Symptom

Vanliga symptom som visar sig när man har urinvägsinfektion är att man känner sig hängig och känner smärta i nedre delen av magen. Det svider när man kissar och i vissa fall kan det även visa sig blod i urinen. Urinvägsinfektion har symptom som är lika andra sjukdomar. Svampinfektion, klamydia, gonorré är exempel på sjukdomar där symptomen kan vara svåra att särskilja. Om man får dessa symptom i klimakteriet kan det bero på torra slemhinnor.

Varför man får urinvägsinfektion

Bakterier som tar sig in i urinröret skapar en inflammation i slemhinnan och urinblåsans insida. Behovet av att ofta behöva kissa orsakas av att blåsan blir irriterad. I vissa fall tar sig bakterier högre upp i urinvägarna mot njurarna vilket kan leda till en njurbäckeninflammation. Det kan även kallas för en hög urinvägsinfektion.

Behandling

En urinvägsinfektion behöver oftast inte behandlas utan det är något som går över av sig själv. Vid långvariga besvär som inte ger med sig kan det behövas en behandling av antibiotika. Om man är gravid eller man är det vanligare att besvären måste behandlas med antibiotika.

Åtgärder du själv kan utföra

Man kan ta receptfria läkemedel så som Ibuprofen eller Paracetamol i samband med att dricka mycket för att lindra sina besvär. I de flest fall blir man av med besvären inom en vecka.

När besvären inte går över

Om du misstänker att du har en urinvägsinfektion och den inte går över på en vecka så bör du vända dig till sjukvården, detta gäller om du är kvinna. För barn och män som misstänker urinvägsinfektion ska man alltid söka vård hos sin vårdcentral vid de allra första symptomen. Vid andra besvär som blod i urinen eller feber i samband med de övriga symptomen så är det viktigt att söka vård omgående.

FAQ

Det är ganska vanligt att få urinvägsinfektion flera gånger. Det är vanligast hos kvinnor i åldern mellan 20-30. Det är viktigt att alltid tömma sin urinblåsa helt och hållet när man kissar. Om man inte gör detta så är det större chans för bakterierna att fästa sig och sprida sig i urinvägarna. Vissa preventivmedel kan även öka risken för att drabbas av urinvägsinfektion.

Det vanligaste är att man får lämna ett urinprov under sitt besök hos vårdcentralen. Urinprovet visar om det finns bakterier i urinen. I vissa fall görs en urinodling för att ta reda på exakt vilken bakterie det gäller. Detta gör man för att ta reda på om den är resistent mot antibiotika. Man kan lämna detta prov direkt på vårdcentralen eller göra det hemma. I vissa sällsynta fall kan det behövas en gynekologisk undersökning. Detta är vanligast om man misstänker att symptomen kan bero på en sexuellt överförd sjukdom.

Om bakterierna tar sig högre upp kan de orsaka njurbäckeninflammation vilket kan leda till ytterligare komplikationer. Detta är vanligast hos äldre personer och barn. I vissa väldigt sällsynta fall kan bakterierna sprida sig till blodet och detta kan leda till blodförgiftning, då behöver man vårdas på sjukhus och få antibiotika i dropp.