Familjerådgivning online

Familjerådgivning är en form av terapi där familjen står i centrum. Ofta sker behandlingen i grupp, de vill säga hela familjen samlad. Numera kan du få familjerådgivning online genom flera etablerade aktörer på nätet. Jämför alla hos oss!

Ge din familj stöd
Komplett guide
familjerådgivning online

Vad är familjerådgivning?

Den huvudsakliga uppgiften med familjerådgivning är att reda ut, motverka och bearbeta samlevnadsproblem och konflikter mellan familjerelationer. Under detta berörs även par, vilket vi har valt att specificera under parterapi online.

Förhoppningen med familjeterapi är att det ska sökas i ett tidigt skede och att det inte ska vara något hög tröskel att få hjälp med. Terapin fungerar för samtliga konstellationer av familjer.

Hur går det till?

Familjeterapi genomförs i samtal mellan de inblandade parterna tillsammans med en terapeut. Tillsammans utformas mål och man skapar även förutsättningar för att målen i kombination med lösningar accepteras av alla inblandade. Antalet besök beror på fall till fall och vissa kan tycka det är skönt att ha återkommande besök, även fast problematiken har lättat.

Viktiga moment i familjeterapi

Familjeterapi, även kallat familjerådgivning, är en mycket framgångsrik form av gruppterapi för familjer som upplever att vardagen inte flyter på smidigt utan bråk eller har ett gemensamt trauma. Det finns en rad viktiga moment som kan underlätta och även förbättra resultatet av familjeterapi online.

Engagemang

Att samtliga familjemedlemmar närvarar vid familjerådgivning online kommer förbättra effekten av behandling. Det skapar då en känsla av att alla bidrar för att skapa en bättre situation.

Kontinutet

Likt alla förbättringsarbeten är det viktigt med kontinuitet. Det finns ingen snabb lösning på många av de problem familjer ställs inför. Därav kan det vara viktiga att alla är införstådda i att det behöver ske fler än ett besök.

Barnens röst

I ett vetenskapligt arbete från Göteborgs Universitet poängterar man även vikten av att göra barnens röst hörda i familjeterapin. Det går att underlätta genom lekar och andra övningar som drar isär hierarkier.

Du kan läsa hela vetenskaplig artikeln.

Starta familjerådgivning

Er familjeterapi och familjerådgivning börjar hos en psykolog online – det finns idag flera bra alternativ. Att komma igång är mycket enkelt och det är egentligen en i familjen som behöver vara drivande. Vi kommer nedan förklara steg för steg hur du från vår sida kan ta dig vidare och boka familjeterapi.

Tid som behövs: 15 minuter

Börja familjerådgivning online

  1. Hämta app

    Börja med att hämta hem någon av de appar som finns tillgängliga på marknaden. Hos oss hittar du en lista som gör det enklare välja. Just nu kan vi rekommendera Doktor.se.

  2. Registera dig

    Fullfölj registreringen enkelt med Bank-ID och skapa ett konto. Väl inne kan du fylla i nödvändig information.

  3. Boka möte

    Sista steget är att boka ett möte. Det är mycket enkelt och ofta finns det tid ledigt redan nästa dag.

Hållbar livssituation

Att gå i gruppterapi handlar mycket om att skapa en hållbar livssituation för dig och din familj. Dina eller era barn ska växa upp i en trygg tillvaro och om det uppstår trauman är det fördelaktigt om dessa reds ut, gärna så tidigt som möjligt.

Anledningen till att det knakar eller är ohållbart i hemmet kan bero på en uppsjö av olika saker och det viktigaste är inte alltid att peka på vad som är fel. Det viktiga är att man sluter samman och tar tag i problemet. Det kan i början kännas jobbigt men vi rekommenderar att ha denna hållbara livssituation i åtanke hela tiden, även då det känns jobbigt kortsiktigt.

FAQ

Är det gratis med familjerådgivning?

Det beror på om du har fått det ordinerat via din region eller inte. Om så är fallet är dina besök gratis (patientavgift).

Finns det några övningar jag kan göra online?

Ute på internet finns det en rad olika övningar för familjerådgivning. Vi kan tyvärr inte rekommendera någon då kvaliteten är bristfällig. Kontakta istället en legitimerad psykolog och be om råd.

Hur testar jag familjerådgivning online?

Det är mycket enkelt! Börja med att ladda ned en app från de ”nätläkare” som erbjuder psykologer. Därefter begär/bokar du en träff med en psykolog. Vid första mötet bör du prata ensam för att söka rådgivning kring er familjesituation.